Japanese Kayokyoku Star

Japanese Kayokyoku Star "Masao Suzuki" Greatest Hits

Masao Suzuki

  • Genre: Kayokyoku
  • Release Date: 2019-04-24
  • Explicitness: notExplicit
  • Country: USA
  • Track Count: 23

  • ℗ Victor Entertainment

Tracks

Title Artist Time
1
Hanagasa Odori Masao Suzuki 2:57 USD 1.29
2
Kaigara Bushi Masao Suzuki 3:35 USD 1.29
3
Soran Bushi Masao Suzuki 3:08 USD 1.29
4
Ainu Bonuta Masao Suzuki 3:33 USD 1.29
5
Toro Bayashi Masao Suzuki 3:22 USD 1.29
6
Mizuho Odori Katsutaro Kouta, Ichimaru, Masao Suzuki, Koichiro Issiki & Reiko Yamamoto 3:13 USD 1.29
7
Yukata Odori Masao Suzuki & Katsutaro Kouta 3:14 USD 1.29
8
Tokyo Zundoko Masao Suzuki & Ichimaru 3:09 USD 1.29
9
Honen Matsuri (Soma Bonuta) Masao Suzuki 3:23 USD 1.29
10
Soma Mago Uta Masao Suzuki 2:52 USD 1.29
11
Shin Soma Bushi Masao Suzuki 3:22 USD 1.29
12
Tsuki ni Kokyo no Uta ga Aru Masao Suzuki 3:24 USD 1.29
13
Tsuki to Heitai Masao Suzuki 3:20 USD 1.29
14
Mugi to Heitai Masao Suzuki 3:25 USD 1.29
15
Gunka no Hibiki Masao Suzuki 3:00 USD 1.29
16
Kakugo wa Yoika Masao Suzuki 3:27 USD 1.29
17
Sensen Nikki Masao Suzuki 3:29 USD 1.29
18
Sensen Hayari Uta Masao Suzuki 3:03 USD 1.29
19
Senjo Sakura Bushi Masao Suzuki 3:24 USD 1.29
20
Senjo Okesa Masao Suzuki 2:47 USD 1.29
21
Senjo Ohara Bushi Masao Suzuki 2:33 USD 1.29
22
Tanko Bushi Masao Suzuki, Misae Enomoto & KIKUMARU 2:55 USD 1.29
23
Joban Tanko Bushi Masao Suzuki 3:05 USD 1.29

Comments